โปรแกรมมวยไทย ศึกวันทรงชัย เวทีมวยไทย ศึกวันทรงชัย ตารางมวยไทย ศึกวันทรงชัย


ศึกวันทรงชัยศึกวันทรงชัย

11/02/2562 18:30 น. แก่นศักดิ์ ส.เทียนโพธิ์ ชนะน็อก ยก 3 ยอดขุนพล นิธิพัฒน์ทนายความ
11/02/2562 18:30 น. เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล ชนะคะแนน เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ
11/02/2562 18:30 น. ธงสยาม ว.สุริยนต์ ชนะคะแนน เชิงเนินเล็ก ต.หลักสอง
11/02/2562 18:30 น. เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง คู่เอก ชนะคะแนน วันมาวิน พุ่มพันธุ์ม่วง
11/02/2562 18:30 น. อนันตชัยเล็ก แบงค์มวย 999 แพ้น็อก ยก 2 ยูโร ส.พงษ์อมร
11/02/2562 18:30 น. อิทธิฤทธิ์ ศิษย์ครูเดช ชนะคะแนน สองเมือง แก้วสัมฤทธิ์
11/02/2562 18:30 น. ลูกรัก พีทวีชัย แพ้คะแนน เพชร ป.พิฆเนศ
14/01/2562 18:30 น. ศรทอง ต.หลักสอง ชนะน็อก ยก 2 เพชรคีรี จู๊ดราชามวยเด็ก
14/01/2562 18:30 น. ยอดมาลัย เพชรเจริญวิทย์ ชนะน็อก ยก 2 จำปาทอง ศ.ตุมานิล
14/01/2562 18:30 น. ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ คู่เอก แพ้คะแนน อภิวัฒน์ ส.สมนึก
14/01/2562 18:30 น. ธงสยาม ว.สุริยนต์ ชนะคะแนน ยอดภูผา อบต.โนนทอง
14/01/2562 18:30 น. ดินเนื้อทอง ดาบพงษ์ 191 ชนะคะแนน สองเมือง แก้วสัมฤทธิ์
14/01/2562 18:30 น. อ๊อฟไซด์ สจ.วิชิตแปดริ้ว แพ้น็อก ยก 4 คนคร เกียรติพลทิพย์
14/01/2562 18:30 น. นิลมังกร อ.สบายแท้ แพ้คะแนน เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล
27/12/2561 18:30 น. อนันตชัยเล็ก แบงค์มวย 999 ชนะคะแนน มันนี่ ศ.พงษ์อมร
27/12/2561 18:30 น. พรพิทักษ์ ส.ท.ถนอมศรีบางปู ชนะคะแนน ยอดขุนพล นิธิพัฒน์ทนายความ
27/12/2561 18:30 น. เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง ชนะคะแนน รักเต็มร้อย ส.จ.วิชิตแปดริ้ว
27/12/2561 18:30 น. เพชรเกรียงไกร ต.ศิลาชัย ชนะน็อก ยก3 ม้าศึกเล็ก ร.ร.กีฬาโคราช
27/12/2561 18:30 น. หมูป่า ป.ศุกร์สันต์ ชนะคะแนน เพชรสยาม จิตรเมืองนนท์
27/12/2561 18:30 น. เพชรรุ่ง ศิษย์นายกไก่แปดริ้ว แพ้น็อก ยก3 สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง
27/12/2561 18:30 น. ซ้ายมงคล ลูกแม่วารุณี แพ้คะแนน เทพลิขิต ศิษย์อ.เช้า
27/12/2561 18:30 น. มรกต เพชรสี่หมื่น คู่เอก แพ้คะแนน สรรเพชร ส.สละชีพ
21/11/2561 18:30 น. คนคร เกียรติพลทิพย์ แพ้น็อก ยก 4 กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์
21/11/2561 18:30 น. หมูป่า ป.ศุกร์สันต์ ชนะคะแนน เผด็จศึก ส.ก.สุไหงยิมส์
21/11/2561 18:30 น. แอ๊ดเทวดา ลูกบุญมี ชนะน็อก ยก 3 อนันตชัยเล็ก ป.พิฆเนศ
21/11/2561 18:30 น. ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ ชนะคะแนน ยอดขุนทัพ ส.ก.สุไหงยิม
21/11/2561 18:30 น. มรกต เพชรสี่หมื่น ชนะคะแนน สรรเพชร ส.สละชีพ
21/11/2561 18:30 น. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์ แพ้น็อก ยก 1 อนุวัฒน์ ณัฐกินปลา
21/11/2561 18:30 น. คมปฏัก ซินบีมวยไทย คู่เอก แพ้คะแนน เพชรรุ่ง ศิษย์นายกไก่แปดริ้ว
05/11/2561 18:30 น. อิทธิฤทธิ์ ศิษย์ครูเดช แพ้คะแนน โอเล่ย์เล็ก ส.แก่นใจ
05/11/2561 18:30 น. พรพิทักษ์ ส.ท.ถนอมศรีบางปู แพ้คะแนน กฤติเดช ต.สุรัตน์
05/11/2561 18:30 น. ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชนะคะแนน ธงสบัด อ.นกแก้วมวยไทย
05/11/2561 18:30 น. ดินระเบิด ป.บูรพา แพ้คะแนน โอเล่ย์เล็ก ส.แก่นใจ
05/11/2561 18:30 น. ศรีนคร ลูกเมืองเพชร ชนะคะแนน ชัยวัฒน์ ต.หลักสอง
05/11/2561 18:30 น. ยอดเพชร เอ็นนี่มวยไทย แพ้คะแนน ฟ้าลั่น ป.เพชรไข่แก้ว
05/11/2561 18:30 น. พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร คู่เอก แพ้คะแนน วันมาวิน อ.มีคุณ
01/11/2561 18:30 น. เพชรหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว ชนะคะแนน สกัดเพชร ทีเด็ด 99
01/11/2561 18:30 น. คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป ชนะคะแนน เพชรมรกต แม็กจันดี
01/11/2561 18:30 น. ก้องเมืองตรัง แก้วสัมฤทธิ์ ชนะคะแนน อ๊อฟไซด์ ส.จ.วิชิตเมืองแปดริ้ว
01/11/2561 18:30 น. เขี้ยวพยัคฆ์ ม.รัตนบัณฑิต คู่เอก ชนะคะแนน โยธิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป
01/11/2561 18:30 น. สุริยันต์เล็ก อบต.กำพี้ ชนะคะแนน อภิวัฒน์ ส.สมนึก
01/11/2561 18:30 น. เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง ชนะคะแนน รักเต็มร้อย สจ.วิชิตแปดริ้ว
24/09/2561 18:30 น. ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิมส์ ชนะคะแนน ม้าศึกเล็ก ร.ร.กีฬาโคราช
24/09/2561 18:30 น. ตี๋ใหญ่ รัตนภานุ ชนะคะแนน อิทธิฤทธิ์ ศิษย์ครูเดช
24/09/2561 18:30 น. อิทธิพล ลูกคลองตัน ชนะคะแนน เทพลิขิต ศิษย์อ.เช้า
24/09/2561 18:30 น. กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ คู่เอก แพ้คะแนน สรรเพชร ส.สละชีพ
24/09/2561 18:30 น. ปราบปราม ป.เพชรไข่แก้ว แพ้คะแนน ชัยวัทน์ ต.หลักสอง
24/09/2561 18:30 น. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป ชนะน็อก ยก 3 ขวัญ ส.เพลินจิต
24/09/2561 18:30 น. ชันเดย์ บูมเด็กเซียน ชนะคะแนน เพชรกังวาล เพชรมณีรัตน์
22/08/2561 18:30 น. อิทธิพล ลูกคลองตัน ชนะน็อก ยก 5 เพชรสีนิล เกียรติพลทิพย์
22/08/2561 18:30 น. สุริยันต์เล็ก อบต.กำพี้ ชนะคะแนน หาญพล ก.สุวรรณทัต
22/08/2561 18:30 น. ม้าศึกเล็ก ร.ร.กีฬาโคราช ชนะคะแนน เพชรเกรียงไกร ต.ศิลาชัย
22/08/2561 18:30 น. กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ คู่เอก เสมอ สรรเพชร ส.สละชีพ
22/08/2561 18:30 น. เอซากิ 13 เหรียญเอ็กซ์เพรส ชนะน็อก ยก 2 จอมกิตติ ศิษย์อโนทัย
22/08/2561 18:30 น. ตี๋ใหญ่ รัตนภานุ แพ้คะแนน ทหารเอก ต.หลักสอง
22/08/2561 18:30 น. วันมาวิน พุ่มพันธ์ม่วง ชนะคะแนน เพชรหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว
06/08/2561 18:30 น. เทพลิขิต ศิษย์อาจารย์เช้า ชนะคะแนน ศรีนคร ลูกเมืองเพชร
06/08/2561 18:30 น. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะน็อก ยก 4 เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล
06/08/2561 18:30 น. คนคร เกียรติพลทิพย์ แพ้คะแนน อ๊อฟไซด์ สจ.วิชิตแปดริ้ว
06/08/2561 18:30 น. ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย คู่เอก ชนะคะแนน ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่
06/08/2561 18:30 น. เพชร ส.กิจรุ่งโรจน์ ชนะน็อก ยก 4 ฟ้าประทาน เดอะบล๊อกมวยไทย
06/08/2561 18:30 น. สายันต์เล็ก สายันต์ยิมส์ แพ้คะแนน ซันเดย์ บูมเด็กเซียน
06/08/2561 18:30 น. เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง ชนะคะแนน เปรี้ยวปาก ส.จ.วิชิตแปดริ้ว
26/07/2561 18:30 น. เพชรเกรียงไกร ต.ศิลาชัย แพ้คะแนน อภิวัฒน์ ส.สมนึก
26/07/2561 18:30 น. สุริยันต์เล็ก อบต.กำพี้ แพ้คะแนน ยอดขุนทัพ ส.ก.สุไหงยิม
26/07/2561 18:30 น. เฮอคิวลิส เพชรสี่หมื่น ชนะคะแนน อิทธิพล ลูกคลองตัน
26/07/2561 18:30 น. เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน แพ้คะแนน สรรเพชร 91 รุ่งโรจน์
26/07/2561 18:30 น. กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ ชนะคะแนน ร้อยเชิง สิงห์มาวิน
26/07/2561 18:30 น. คมปฏัก ซินบีมวยไทย คู่เอก ชนะคะแนน พิชิตชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
26/07/2561 18:30 น. สกัดเพชร เพชรสี่หมื่น แพ้คะแนน กฤติเดช ต.สุรัตน์
21/06/2561 18:30 น. โมฮ็อก ทีเด็ด 99 ชนะคะแนน สายันต์เล็ก สายันต์ยิมส์
21/06/2561 18:30 น. เพชรพันล้าน เพชรสี่หมื่น ชนะคะแนน ยอดเพชร เอ็นนี่มวยไทย
21/06/2561 18:30 น. คนคร เกียรติพลทิพย์ ชนะคะแนน ก้องเมืองตรัง แก้วสัมฤทธิ์
21/06/2561 18:30 น. สกัดเพชร เพชรสี่หมื่น ชนะคะแนน เพชรนิยิม เอฟ.เอ.กรุ๊ป
21/06/2561 18:30 น. อนุวัฒน์ ณัฐกินปลา ชนะน็อก ยก 4 ฟ้าลั่น ป.เพชรไข่แก้ว
21/06/2561 18:30 น. ฟ้าบุญมี เบิร์ดรังสิต เสมอ วันมาวิน อ.มีคุณ
21/06/2561 18:30 น. กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง คู่เอก แพ้คะแนน เพชรพงัน ม.รัตนบัณฑิต
06/06/2561 18:30 น. เพชรเกรียงไกร ต.ศิลาชัย เสมอ อภิวัฒน์ ส.สมนึก
06/06/2561 18:30 น. อิทธิพล ลูกคลองตัน ชนะคะแนน เทพลิขิต ศิษย์อ.เช้า
06/06/2561 18:30 น. คมปฏัก ซินบีมวยไทย คู่เอก ชนะคะแนน ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว
06/06/2561 18:30 น. เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง ชนะคะแนน กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์
06/06/2561 18:30 น. ร้อยเชิง สิงห์มาวิน ชนะคะแนน สรรเพชร โอ๋บางนา
06/06/2561 18:30 น. ปืนกล ต.สุรัตน์ ชนะคะแนน พิชิตชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
06/06/2561 18:30 น. ขวัญโดม เพชรสี่หมื่น แพ้คะแนน เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน
23/04/2561 18:30 น. ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น ชนะน็อก ยก1 ยอดขุนพล ศิษย์รองนุ
23/04/2561 18:30 น. เทพลิขิต ศิษย์อาจารย์เช้า ชนะคะแนน อิทธิ์ฤทธิ์ ศิษย์ครูเดช
23/04/2561 18:30 น. สกัดเพชร เพชรสี่หมื่น แพ้คะแนน เพชรสกล ต.หลักสอง
23/04/2561 18:30 น. โจ๊กเกอร์ เพชรสี่หมื่น ชนะคะแนน นิวเคลียร์ เกียรติทรงฤทธิ์
23/04/2561 18:30 น. เพชรนิยม เอฟ.เอ.กรุ๊ป แพ้คะแนน เพชรหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว
23/04/2561 18:30 น. เพชรสมหมาย ส.สมหมาย ชนะคะแนน เพชรวิชิต ส.จ.วิชิตเมืองแปดริ้ว
23/04/2561 18:30 น. ขวัญโดม เพชรสี่หมื่น คู่เอก ชนะคะแนน เพชรสำเร็จ อบต.หนองยางทอย
05/03/2561 18:30 น. ไมค์ ป.ฉัตรชัย แพ้คะแนน ขจรศักดิ์ ป.เพชรมากคง
05/03/2561 18:30 น. โมฮ็อก ทีเด็ด 99 แพ้คะแนน อนุวัฒน์ ณัฐกินปลา
05/03/2561 18:30 น. ขวัญโดม เพชรสี่หมื่น แพ้คะแนน ม้าศึกเล็ก รร.กีฬาโคราช
05/03/2561 18:30 น. เพชรสำเร็จ อบต.หนองยางทอย แพ้น็อก ยก 1 ก้องสนั่น ศักดิ์หอลศีล
05/03/2561 18:30 น. เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง ชนะคะแนน กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์
05/03/2561 18:30 น. สุริยันต์เล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม แพ้น็อก ยก 4 ประจัญบาน ส.จ.วิชิตแปดริ้ว
05/03/2561 18:30 น. คมปฏัก ซินบีมวยไทย คู่เอก แพ้คะแนน เพชรรุ่ง นายกไก่แปดริ้ว
14/02/2561 18:30 น. ยอดภูหลวง เกียรตินครชล ชนะคะแนน ธงสยาม เกียรติทรงฤทธิ์
14/02/2561 18:30 น. เพชรนิยม เอฟ.เอ.กรุ๊ป ชนะคะแนน งาเทา ป.วราลักษณ์ผลมวยไทย ศึกวันทรงชัย ตารางผลมวยไทย ศึกวันทรงชัย

วันนี้ 4 รวม 1672 ครั้ง